Περιεχόμενα - Σελίδα 9

 

15

Όλες λοιπόν οι υπόλοιπες γλώσσες με τους όρους συγγενείας σε εμφανέστατη αντιστοιχία και ομοιότητα με τις 4 αυτές ελληνικές λέξεις, έχουν δεχθεί τουλάχιστον κοινή επιρροή από την πρωτοΕλληνική, και μάλιστα σε ένα πολύ αρχικό προφανώς και καθοριστικό σημείο της εξελικτικής τους πορείας, όπως είναι η περίοδος της δημιουργίας κοινωνικής ορολογίας και καθορισμού συγγενικών σχέσεων και το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ταυτόχρονα την εξαιρετική αρχαιότητα και βιωσιμότητα της Ελληνικής γλώσσας, όσο και την τεράστια διαφορά επιπέδου μεταξύ των πρωτοελλήνων και των λαών-αποδεκτών της ορολογίας αυτής, κατά την χρονική στιγμή της αφομοίωσης τους.

16...επομένως αυτή η ομάδα λέξεων, αποτελεί κοινά πρωτοελληνικά κατάλοιπα που με την πάροδο των χιλιετιών η προέλευση τους απέβη όλο και πιο δυσδιάκριτη μέσα από τις διάφορες γλωσσικές ζυμώσεις στην κάθε γλώσσα αποδέκτη...

Οι γλωσσολόγοι που ακολουθούν το ινδοευρωπαϊκό πρότυπο, έχουν αποκλείσει εκ προοιμίου το ενδεχόμενο, ο λαός- φορέας μιας προϊστορικής γλώσσας, να έχει μεταδώσει τόσο βασικές έννοιες σε γλώσσες συγχρόνων του λαών, και μάλιστα όχι με τη διάσπαση του, αλλά με την δυνατότητα του να ταξιδεύει, να δημιουργεί αποικίες σε μεγάλες αποστάσεις, και να μεταδίδει ένα κοινωνικό μοντέλο με την εισαγωγή τους ως νέα κοινωνική ορολογία.

Με αυτόν τον αποκλεισμό, οι γλωσσολόγοι αξιώνουν έμμεσα το αλάνθαστο της άποψης, ότι το πολιτισμικό επίπεδο των λαών της προϊστορικής εποχής ήταν εξ' ίσου πρωτόγονο για όλους τους λαούς !

Όμως καμία άλλη από τις γλώσσες των παραπάνω παραδειγμάτων δεν αποδεικνύεται τόσο παλαιά και διαχρονική, ώστε να έχει διατηρήσει δύο δικές της ξεχωριστές ορολογίες -όπως η Ελληνική με τις λέξεις φράτηρ και αδελφός-, για την απόδοση συγγενικών σχέσεων, προερχόμενες από δύο διαφορετικά κοινωνικά συστήματα όπως το μητριαρχικό και το πατριαρχικό !

Οι διαπιστώσεις αυτές συνιστούν και μια σημαντική επιβεβαίωση ως προς το μεγάλο χρονικό πλαίσιο της εξάπλωσης των Πρωτο Ελλήνων.

Αυτό εκτείνεται τουλάχιστον μέχρι τα όρια της ‘νεολιθικής' εποχής,περίοδο της εφαρμογής του μητριαρχικού συστήματος, όταν δηλαδή συνηθέστερη χρήση κατείχαν οι συλλογικοί όροι, όπως ‘γόνος' έναντι του όρου ‘υιός',και ‘φράτηρ' έναντι του όρου ‘αδελφός'

Μπορούμε να πούμε τέλος, ότι τα παραδείγματα των λέξεων συγγενείας που αναλύονται παραπάνω, εφ' όσον τοποθετηθούν στην πραγματική χρονική, κοινωνική και ιστορική τους διάσταση, θα ήταν και από μόνα τους επαρκή για να αντικρούσουν με σαφήνεια την θεωρητική πλευρά του ινδοευρωπαϊκού προτύπου, και να αποδείξουν τις διαδρομές εξάπλωσης του ζητούμενου προγονικού λαού, με εκκίνηση από τον Ελλαδικό χώρο και κατεύθυνση προς όλες τις σχετικές με την μεταναστευτική και ναυτική του δράση περιοχές.

Όμως αν περιοριζόμαστε σ' αυτά τα δεδομένα, θα διαπράτταμε το ίδιο σφάλμα με τους αρχικούς εμπνευστές της ινδοευρωπαϊκής θεωρίας : Θα καλύπταμε δηλαδή και πάλι, μόνο μία από τις πολλές διαστάσεις του όλου ζητήματος, τη γλωσσολογική, ενώ οι υπόλοιπες θα παρέμεναν μετέωρες, αναζητώντας έδαφος στη φαντασία μας για να στηριχθούν.


Γι' αυτό είναι απαραίτητη η σύνδεση της γλωσσολογικής διάστασης με την προϊστορική φάση του Αιγαίου όπου υπάρχει πληθώρα άλλων γλωσσολογικών, αρχαιολογικών, γεωλογικών, και ιστορικών στοιχείων, δεδομένα που αναλύονται διεξοδικά στο βιβλίο
‘Η Αθέατη Όψη του Ινδοευρωπαϊκού Ζητήματος ', των εκδόσεων Γεωργιάδη, μέρος του οποίου αποτελεί και η παρούσα ανάλυση.

Τα στοιχεία αυτά στο σύνολο τους, δεν υπαινίσσονται απλώς, αλλά αποδεικνύουν την αδιάκοπη συνέχεια του ελληνικού λαού κατά την ιστορική και την προϊστορική του φάση, συνάδοντας απόλυτα με την προτεινόμενη γλωσσική θεωρία της Βυθισμένης Αιγιήδος ...a_linefront_cover

 

2007 © Κώστας Σκανδάλης. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε μέσο αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου (κείμενα - φωτογραφίες), χωρίς την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Κατασκευή-φιλοξενία ιστοσελίδας: TotalWeb